V minulosti se nám osvědčila spolupráce formou zapůjčování sehraných vysoce kvalifikovaných pracovních týmů leteckých klempířů. Sehranost a vysoká profesionalita umožňuje okamžité přidělení pracovních úkolů.


Předchozí zkušenosti a týmová sehranost předurčuje (umožňuje))okamžité nasazení jak v prototypové výrobě tak v sériové výrobě podsestav a  sestav celků dle výkresové dokumentace běžně se vyskytujících standardů

(tj.americký, ruský í český).Naši klempíři a jejich schopnost kreativně používat své znalosti a zkušenosti jsou schopni provádět  opravy a modifikace  vyžadující zkušenosti s pevnostnimy prvky leteckých konstrukcí, aktivně spolupracovat s konstruktéry při navrhování konkrétní opravy z hlediska technologie vyhotovení s přihlédnutím k pevnosti a hmotnosti. Tyto schopnosti načerpali při spolupráci se servisním střediskem ČSA, pracích na modifikacích sovětských vrtulníků a řadě dalších projektů.   Nemalou měrou i při pracích na výrobě prototypů ve třídě ULL a Experimentál .


Od vzniku firmy pracujeme na základě oprávnění LAA pro stavbu a opravu .zde .

Ve třídě ULL a EXPERIMENTA'L. Nevyjímaje prototypovou výrobu. . Pro potřeby ull a Experimentál vznikl tým pracovníků a kooperantu zajišťující logistiku , inženýring a

vše potřebné pro pracovní skupiny, od konstrukčních prací

přez pevnostní výpočty až po pevnostní zkoušky ve spolupráci  s VULZ  Praha..

Což umožňuje minimalizovat nedostatky spojené s nedokonalou připraveností amatérských staveb tím nemalou měrou předcházet neočekávaným finančním nákladům.Používání nejmodernějších inženýrských nástroju umožňuje nastavyt technologické kroky pro použití NCa CNCstrojů a zařízení čímž dodržet vysokou kvalitu zpracování za  cenu dostupnou i pro stavitele kteří nemohou takovéto zázemí vybudovat jen pro potřeby jedné stavby


Komplexnost služeb pro stavitele létajících zařízení jak konstruktéry vlastních strojů tak pilotů kteří si staví vlastní letadlo ze stavebnice čí podle dokumentace a narazili na technický problém poskytujeme služby formou asistence při stavbě nebo si jednoduše netroufají na stavbu vlastního letadla svépomocí.

Realizujeme stavby stavebnic ull nebo ze zakoupené licence jejíž součástí je technická dokumentace.

není výjimkou ani realizace vlastní stavby  kdy zadání je takřka skica na papíře se základními technickými parametry.

Příslušenství jako sněžné lyže, plováky a jiné menší součásti nevyjímaje.